вівторок, 2 травня 2023 р.

PISA ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ КРАЩОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ: ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ФОРМАТІ PISA

 Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA включає авторські компетентнісно орієнтовані завдання з математики, що за змістом, структурою і формою схожі до завдань міжнародного тестування PISA. У цьому збірнику зібрані задачі з фабулами про Україну, її архітектуру, освіту, досягнення тощо. Збірник можуть використовувати здобувачі освіти основної і старшої школи, а також вчителі математики для посилення прикладної направленості курсу математики, впровадження компетентнісного підходу до навчання математики та виховання патріотизму в учнів.

Переглянути й завантажити

Джерело: Інститут педагогіки НАПН України

Немає коментарів: